Sinds 2012 voert Gary Yanover actie tegen de Hondenbelasting. Via een burgerinitiatief lukte het hem om de hondenbelasting op de politieke agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Op 10 juni 2021 werd er door de Kamer over gedebatteerd. Hoewel een meerderheid van de Kamer het eens was dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, haalde een motie tot het afschaffen van Artikel 226 van de Gemeentewet het niet. Wel werd een motie aangenomen waarin de Minister gevraagd werd verder onderzoek te verrichten. Het debat is hier terug te lezen of te bekijken. De reactie van de Minister is hier te lezen. De oplossing van de landelijke politiek was om het vraagstuk hondenbelasting te koppelen aan het langlopende dossier van de hervorming van het gemeentelijk belastingstelsel. De hondenbezitter blijft dus de komende jaren “de melkkoe van de gemeenten.”

De Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 biedt de Actie Tegen de Hondenbelasting een mogelijkheid om de hondenbelasting als onderwerp van de verkiezingen te maken en daardoor de hondenbelasting op de lokale politieke agenda te plaatsen. Om dit te realiseren werd een enquête verspreid onder deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen, die anno 2022 de hondenbelasting nog innen. Bekijk hier de reacties van de enquête.

Berichten geplaatst op de website van de Actie Tegen de Hondenbelasting